Historia i Zarząd HDK

Historia

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy utworzony w dniu 28.01.1998r. zrzesza obecnie 30 strażników. Podczas piętnastu lat działalności członkowie klubu oddali łącznie kilkaset litrów krwi. Wśród nas są zarówno osoby, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z krwiodawstwem, jak i rekordziści mogący pochwalić się ponad 40 litrami oddanej krwi. Działalność Klubu HDK przy Straży Miejskiej w Bydgoszczy obejmuje także akcje wspierające osoby znajdujące się w potrzebie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Strażnicy przeprowadzają zbiórki pieniędzy, odzieży oraz zabawek, które były przekazywane miedzy innymi do domów dziecka oraz placówek pomocy osobom bezdomnym. Klub od samego początku wspiera także inicjatywy organizowane przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy.


Zarząd Klubu

Prezes – Piotr Lubomski, nr tel. 608-618-423

V-ce Prezes – Sławomir Brzeziński, nr tel. 608-331-797

Sekretarz – Andrzej Frontczak, nr tel. 601-564-637

mail: p.lubomski@strazmiejska.bydgoszcz.pl

Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045965 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz