Bezpieczna droga do szkoły

Opublikowano: 2021-10-27 10:58

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci na drogach publicznych, we wrześniu i październiku br. Straż Miejska prowadziła pogadanki na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Zajęcia odbyły się w klasach 1 – 3 szkół podstawowych oraz w przedszkolach. Strażnicy uczyli dzieci, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę i czego na niej robić nie wolno oraz jak zachowywać się w stosunku do osób obcych. W trakcie zajęć dzieci otrzymały od nas kamizelki odblaskowe lub różnego rodzaju zawieszki odblaskowe, które poprawiają widoczność na drogach, szczególnie po zapadnięciu zmroku. W zajęciach uczestniczyło łącznie około 1 000 dzieci.