Fotopułapki w 2022 roku

Opublikowano: 2023-01-12 09:52

Fotopułapki w Bydgoszczy funkcjonują już ponad pół roku. Dokładnie 4 lipca 2022 roku zainstalowano w różnych lokalizacjach na terenie naszego miasta 52 tego typu urządzenia. W celu objęcia monitoringiem wielu rejonów i wyeliminowania miejsc, gdzie dzikie wysypiska powstają najczęściej, lokalizacje te co pewien czas są zmieniane. Wykorzystanie fotopułapek ma zminimalizować ten proceder i poprawić estetykę miasta. W efekcie środki przeznaczone na rzecz usuwania dzikich wysypisk można rozdysponować na inne działania. Pamiętajmy, że koszty usunięcia porzuconych odpadów ponoszą mieszkańcy. Na ten cel trafia część środków z tzw. opłaty śmieciowej.

W okresie od 4 lipca do 31 grudnia 2022 roku, dzięki zapisowi z fotopułapek, bydgoscy strażnicy miejscy ujawnili 12 przypadków pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczyły one zanieczyszczania terenów zielonych, okolic ogródków działkowych oraz miejsc przy pojemnikach na odpady. Wśród porzuconych nielegalnie śmieci znajdowały się zużyte opony i inne części samochodowe oraz odpady poremontowe i wielkogabarytowe, a także kartony i odpady elektroniczne. We wszystkich przypadkach sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady i zostali ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy, tj. 500 zł. Łącznie w omawianym okresie strażnicy nałożyli 13 takich mandatów, a w jednej sprawie trwają czynności wyjaśniające, mające na celu skierowanie wniosku o ukaranie do sądu.

Jeden z ostatnich ubiegłorocznych przypadków zarejestrowania przez fotopułapkę faktu zanieczyszczania miejsc publicznych miał miejsce w dniu 19 listopada 2022 roku około godz. 4:45. Wówczas na chodniku przy pojemnikach na odpady komunalne została wystawiona przez nieznanego sprawcę zużyta lodówka. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających bydgoscy strażnicy miejscy ustalili sprawcę, który został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Kolejne zdarzenie fotopułapka zapisała w dniu 2 grudnia 2022 roku na jednej z mało uczęszczanych ulic na peryferiach Bydgoszczy. W to samo miejsce czterokrotnie podjeżdżał samochód dostawczy, którego kierowca wyrzucał z pojazdu ziemię pomieszaną z gruzem. Finał tej sprawy miał już miejsce w 2023 roku, kiedy po dokonaniu wszystkich ustaleń strażnicy ukarali sprawcę mandatem w wysokości 500 zł. Również w tym przypadku odpady zostały uprzątnięte.