Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Zasady funkcjonowania

Podstawa utworzenia:

 • Uchwała Nr XL/1195/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie systemu wideomonitoringu na terenie Miasta Bydgoszczy.

 

Podstawa obecnego funkcjonowania:

 •  Uchwała Nr LIV/1074/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2005r. w sprawie zasad rozbudowy systemu wideomonitoringu na terenie Miasta Bydgoszczy.

 

Obsługa systemu:

Stała, fizyczna obsługa monitoringu miejskiego przypisana została Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie sposobu   obserwowania  i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w  miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. Nr 220,
  poz. 1720).
 • Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy


Charakterystyka monitoringu

Cele:

 • całodobowa identyfikacja i przeciwdziałanie naruszeń spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i ustalanie ich sprawców.niedopuszczenie do niszczenia obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 • wspomaganie służb porządkowych powołanych do zapewnienia spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta.
 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, poprzez rejestrację i archiwizację zapisywanego w sposób ciągły obrazu z kamer.

 

Funkcje:

 • Funkcja prewencyjna – to prewencja psychologiczna, co oznacza, że sama obecność kamer powoduje spadek przestępczości i innych negatywnych zjawisk społecznych.
 • Funkcja bieżącego nadzoru – to zaobserwowanie podejrzanych lub niebezpiecznych wydarzeń już w momencie ich zaistnienia, co skraca czas interwencji służb.
 • Funkcja archiwizacyjna – obraz zarejestrowany na macierzach dyskowych stanowi materiał dowodowy w postępowaniu dochodzeniowym.
 • Funkcja wczesnego ostrzegania – np. w przypadku powstania pożarów, wypadków komunikacyjnych.

 

Zalety:

 •  szeroki wachlarz zastosowań operacyjnych, począwszy od zadań prewencyjnych, poprzez koordynację działań służb publicznych, po rejestrację zdarzeń i zapewnienie stosowanego materiału dowodowego.
 • dbałość o ład i porządek w newralgicznych i najniebezpieczniejszych punktach miast, czy też w innych podobnych aglomeracjach.
 • sprawne kierowanie ruchem drogowym i pomoc w prawidłowym zabezpieczaniu imprez rozrywkowych, sportowych, czy kulturalnych na terenie miasta.

 

 


 

 

 

 

Statystyki dnia
22.02.2019
Ujawnione wykroczenia35
Wylegitymowane osoby60
Liczba zgłoszeń90
Interwencje wobec osób bezdomnych16
Jesteś naszym 775763 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz