Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Zmiana przepisów w zakresie używania paliw stałych
01-09-2019

W niedzielę 1 września br. w naszym województwie weszły w życie nowe przepisy tzw. uchwały antysmogowej, tj. Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa.


Najważniejsza zmiana obejmuje wprowadzenie zakazu stosowania niektórych paliw stałych, a mianowicie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy* stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.


Pełną traść uchwały można znaleźć tutaj.


Każda kontrola paleniska domowego, wykonana przez bydgoskich strażników miejskich po 1 września br. obejmuje sprawdzenie, czy doszło do spalania odpadów oraz ustalenie, jakie zostało zastosowane paliwo stałe, a także sprawdzenie poziomu wilgotności roboczej biomasy stałej, jeśli będzie ona wykorzystywana w palenisku. Ponadto nowe przepisy nałożyły na użytkowników instalacji cieplnej obowiązek posiadania świadectwa jakości paliwa stałego. Takie świadectwo obowiązany jest przekazać przedsiębiorca, który sprzedaje paliwa stałe.


Straż Miejska w Bydgoszczy pragnie uczulić wszystkich mieszkańców, którzy do ogrzewania swoich nieruchomości używają paliw stałych, aby juz w bieżącym sezonie grzewczym wzięli pod uwagę wyżej opisane wymogi, które wprowadzone zostały tzw. uchwałą antysmogową, uchwaloną przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 *biomasa - rozumie się przez to produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii, oraz następujące rodzaje odpadów:

a)  odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa,

b)  odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,

c)   włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,

d)  odpady korka,

e)   odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Statystyki dnia
18.01.2021
Zgłoszenia mieszkańców 98
Zgłoszenia z wideomonitoringu1
Interwencje wobec osób bezdomnych10
Jesteś naszym 1002836 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz