Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Przypominamy o zakazie spalania odpadów
08-11-2016

Art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.) wskazuje, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, chyba, że posiada się zezwolenie wydane przez właściwy organ. Dotyczy to zarówno spalania odpadów w domowych piecach, jak również spalania odpadów zielonych (np. w przydomowych ogródkach lub na działkach), które są odpadami komunalnymi. Ich spalanie, poza spalarniami lub współspalarniami odpadów, jest zatem zabronione w myśl art. 191 wyżej przywołanej ustawy. W przypadku ujawnienia takiego czynu przez patrol Straży Miejskiej, stosowna interwencja może zostać zakończona poprzez udzielenie pouczenia sprawcy wykroczenia lub nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości od 20 do 500 zł lub może zostać skierowany wobec niego wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 lit. f REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Kujaw. z 2015 roku, poz. 1625), na terenie nieruchomości utrzymuje się czystośćporządek poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej także odpady zielone. Operator obsługujący dany sektor jest również zobowiązany do odebrania tego typu odpadów. Oczywiście obligatoryjne jest wcześniejsze złożenie stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczanie comiesięcznej opłaty.

Statystyki dnia
03.07.2020
Zgłoszenia mieszkańców 84
Interwencje wobec osób bezdomnych13
Zgłoszenia z wideomonitoringu7
Dowóz zwierząt do schroniska2
Jesteś naszym 946645 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz