Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Przypominamy właścicielom nieruchomości o ich zimowych obowiązkach
13-01-2017

W ostatnich dniach w naszym mieście miały miejsce opady śniegu. Wiążą się z tym określone obowiązki. Art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 250 z późn. zm.), nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku stanowi wykroczenie. W przypadku ujawnienia takiego czynu przez patrol Straży Miejskiej, stosowna interwencja może zostać zakończona poprzez udzielenie pouczenia sprawcy wykroczenia lub nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 100 zł lub może zostać skierowany wobec niego wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Statystyki dnia
09.07.2020
Jesteś naszym 947933 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz