Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Pytania
Czy osoba, która zgłasza interwencję do Straży Miejskiej może liczyć, że jej dane osobowe nie zostaną ujawnione sprawcy?

Osoba, która zwraca się do Straży Miejskiej o interwencję, dzwoniąc pod bezpłatny numer alarmowy 986, zawsze zostanie poproszona przez przyjmującego zgłoszenie o podanie swoich danych osobowych. Jeżeli w wyniku takiego zgłoszenia strażnicy podejmą interwencję wobec wskazanego sprawcy wykroczenia lub przestępstwa, to nie zostaną mu ujawnione dane osoby zgłaszającej, nawet jeśli się o to zwróci do strażników.

 

W zakresie prowadzonych przez Straż czynności na etapie postępowań wyjaśniających, zastosowanie ma również procedura dotycząca anonimizacji danych osobowych, osób pokrzywdzonych i świadków ( zgodnie z art. 37 §13 kpow).

     

Niekiedy skutkiem interwencji i zakończonych czynności wyjaśniających, jest jednak skierowanie wobec sprawcy wniosku o ukaranie do Sądu. W takim przypadku sprawca ma prawo wglądu do akt sprawy podczas prowadzonego przed sądem postępowania. Jeżeli osoba zgłaszająca interwencję jest zarazem osobą poszkodowaną lub świadkiem wykroczenia, to jej zeznanie znajduje się w aktach sprawy. Zatem sprawca (za zgodą sądu) może zapoznać się z treścią zeznań, a co za tym idzie także z danymi osobowymi świadka lub poszkodowanego.

 

Statystyki dnia
12.12.2018
Ujawnione wykroczenia68
Wylegitymowane osoby95
Dowóz zwierząt do schroniska0
Liczba zgłoszeń117
Interwencje wobec osób bezdomnych18
Jesteś naszym 741327 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz