Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Nie złożyli deklaracji śmieciowych

W dniu 23 kwietnia br. około godz. 11:00, patrol Straży Miejskiej z grupy specjalistycznej, przeznaczonej do współpracy z Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, w trakcie kontroli porządkowej stwierdził zanieczyszczony teren przy przepompowni MWIK na ul. Karolewskiej. Teren zanieczyszczony był butelkami, papierami oraz odpadami bytowymi w workach. Nie udało się ustalić sprawcy wykroczenia. Jednak miejsce składowania odpadów oraz ich charakter mógł sugerować, że pochodzą z pobliskich ogródków działkowych przy ul. Siedleckiej. We współpracy z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych strażnicy ustalili, że w 26 altankach znajdują się osoby, które zamieszkują w nich przez cały rok. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że użytkownicy tych działek nie posiadają pojemników na odpady stałe. Zarząd ROD, jedynie od kwietnia do października wyposaża działki w pojemnik o pojemności 2 500 litrów, z którego wszyscy działkowcy korzystają w ramach opłaty za działki. Natomiast od listopada do marca, ROD nie dysponuje pojemnikiem na odpady stałe i mieszkańcy są zobowiązani we własnym zakresie wyposażyć działki w pojemniki na odpady. Strażnicy zobowiązali Prezesa ROD do poinformowania działkowców o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej. Ponadto funkcjonariusze przez ponad 4 tygodnie dokonali 26 kontroli we wszystkich altanach, gdzie działkowcy przebywają przez cały rok. W wyniku tych działań ustalili, że łącznie zamieszkuje tam 67 osób. Żadna z tych osób nie złożyła deklaracji śmieciowej. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu wszczęcia postępowań administracyjnych. Biorąc pod uwagę skalę ujawnionych nieprawidłowości, strażnicy miejscy z grupy specjalistycznej, przeznaczonej do współpracy z Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, rozpoczęli kolejne kontrole w innych Rodzinnych Ogrodach Działkowych, położonych na terenie miasta.

Statystyki dnia
15.07.2020
Zgłoszenia mieszkańców 66
Zgłoszenia z wideomonitoringu19
Interwencje wobec osób bezdomnych12
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 949429 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz