Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Nie złożyli deklaracji śmieciowych

W dniu 23 kwietnia br. około godz. 11:00, patrol Straży Miejskiej z grupy specjalistycznej, przeznaczonej do współpracy z Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, w trakcie kontroli porządkowej stwierdził zanieczyszczony teren przy przepompowni MWIK na ul. Karolewskiej. Teren zanieczyszczony był butelkami, papierami oraz odpadami bytowymi w workach. Nie udało się ustalić sprawcy wykroczenia. Jednak miejsce składowania odpadów oraz ich charakter mógł sugerować, że pochodzą z pobliskich ogródków działkowych przy ul. Siedleckiej. We współpracy z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych strażnicy ustalili, że w 26 altankach znajdują się osoby, które zamieszkują w nich przez cały rok. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że użytkownicy tych działek nie posiadają pojemników na odpady stałe. Zarząd ROD, jedynie od kwietnia do października wyposaża działki w pojemnik o pojemności 2 500 litrów, z którego wszyscy działkowcy korzystają w ramach opłaty za działki. Natomiast od listopada do marca, ROD nie dysponuje pojemnikiem na odpady stałe i mieszkańcy są zobowiązani we własnym zakresie wyposażyć działki w pojemniki na odpady. Strażnicy zobowiązali Prezesa ROD do poinformowania działkowców o obowiązku złożenia deklaracji śmieciowej. Ponadto funkcjonariusze przez ponad 4 tygodnie dokonali 26 kontroli we wszystkich altanach, gdzie działkowcy przebywają przez cały rok. W wyniku tych działań ustalili, że łącznie zamieszkuje tam 67 osób. Żadna z tych osób nie złożyła deklaracji śmieciowej. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu wszczęcia postępowań administracyjnych. Biorąc pod uwagę skalę ujawnionych nieprawidłowości, strażnicy miejscy z grupy specjalistycznej, przeznaczonej do współpracy z Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, rozpoczęli kolejne kontrole w innych Rodzinnych Ogrodach Działkowych, położonych na terenie miasta.

Statystyki dnia
24.03.2019
Ujawnione wykroczenia25
Wylegitymowane osoby35
Dowóz zwierząt do schroniska1
Liczba zgłoszeń73
Interwencje wobec osób bezdomnych13
Jesteś naszym 787077 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz