Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na  zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Zmiana przepisów w zakresie używania paliw stałych
29-08-2019

Biorąc pod uwagę aktualną pogodę, można domniemywać, że do sezonu grzewczego pozostało jeszcze sporo czasu. Jednak już w najbliższą niedzielę (1 września br.) w naszym województwie wchodzą w życie nowe przepisy tzw. uchwały antysmogowej, tj. Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliwa.

 

Najważniejsza zmiana obejmuje wprowadzenie zakazu stosowania niektórych paliw stałych, a mianowicie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy* stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Każda kontrola paleniska domowego, wykonana przez bydgoskich strażników miejskich po 1 września br. obejmowała będzie tak jak dotychczas sprawdzenie, czy są spalane odpady oraz ustalenie, jakie zostało zastosowane paliwo stałe, a także sprawdzenie poziomu wilgotności roboczej biomasy stałej, jeśli będzie ona wykorzystywana w palenisku. Ponadto nowe przepisy nałożyły na użytkowników instalacji cieplnej obowiązek posiadania świadectwa jakości paliwa stałego. Takie świadectwo obowiązany jest przekazać przedsiębiorca, który sprzedaje paliwa stałe.

 

Straż Miejska w Bydgoszczy pragnie uczulić wszystkich mieszkańców, którzy do ogrzewania swoich nieruchomości używają paliw stałych, aby przygotowując się do sezonu grzewczego wzięli pod uwagę wyżej opisane wymogi, które wprowadzone zostały tzw. uchwałą antysmogową, uchwaloną przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

*biomasa - rozumie się przez to produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa, które mogą być wykorzystywane jako paliwo w celu odzyskania zawartej w nich energii, oraz następujące rodzaje odpadów:

a)  odpady roślinne z rolnictwa i leśnictwa,

b)  odpady roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,

c)   włókniste odpady roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu produkcji, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,

d)  odpady korka,

e)   odpady drewna, z wyjątkiem odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Statystyki dnia
16.09.2019
Zgłoszenia mieszkańców 74
Zgłoszenia z wideomonitoringu3
Interwencje wobec osób bezdomnych7
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt4
Jesteś naszym 849071 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986

Straż Miejska Bydgoszcz