Ten serwis wykorzystuje pliki Cookies. Zapoznaj się z informacją o zasadach zachowania prywatności użytkowników. Zamknięcie tego komunikatu oraz przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zamknij [x]
Zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Bydgoszczy
02-04-2020

Zgodnie z wytycznymi, wynikającymi z polecenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z późn. zm.), od dnia 2 kwietnia 2020 roku został wyznaczony następujący zakres działań dla straży gminnych / miejskich w naszym województwie, w tym dla Straży Miejskiej w Bydgoszczy:

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizacja wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski polecił również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywanych ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy mieszkańców, że obecnie realizowane są wyłącznie zgłoszenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Statystyki dnia
26.09.2020
Zgłoszenia mieszkańców 71
Zgłoszenia z wideomonitoringu7
Interwencje wobec osób bezdomnych16
Dowóz zwierząt do schroniska2
Jesteś naszym 972739 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz