Kontrole palenisk domowych

Opublikowano: 2021-11-03 10:53

Rozpoczęcie sezonu grzewczego spowodowało wzmożone działania bydgoskich strażników miejskich, którzy dokonują kontroli palenisk domowych. W październiku br. przeprowadzili oni łącznie 219 takich kontroli, podczas których ujawnili 52 przypadki spalania odpadów. Sprawcy tych wykroczeń zostali ukarani 52 mandatami na łączną kwotę 5 900 zł.

Przedmiotowe kontrole prowadzone były także pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzone zostały 23 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie braku dokumentacji technicznej pieca oraz braku świadectwa jakości paliw stałych, a także spalania drewna o wilgotności przekraczającej 20%. W październiku br. za naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej strażnicy udzielili 18 pouczeń oraz nałożyli 5 mandatów na łączną kwotę 500 zł. Kontrole kontynuowane są na bieżąco.