Ograniczenia w zakresie przyjmowania interesantów

Komunikat Komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy

W związku z trzecią falą epidemii i utrzymującą się wysoką liczbą zakażeń COVID-19, kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnieniem ciągłości realizacji ustawowych zadań przez Straż Miejską, wprowadza się ograniczenia w zakresie przyjmowania interesantów.

 

Bezpośredni kontakt w siedzibie Straży możliwy jest wyłącznie w przypadku:

  • wezwań wystawionych przez Straż,
  • umówionych wcześniejszych wizyt związanych z prowadzonymi czynnościami,
  • uzyskania zezwolenia na odbiór odholowanego pojazdu.

 

Skargi i wnioski adresowane do Komendanta SM, przyjmowane będą wyłącznie w formie korespondencji elektronicznej kierowanej na adres: sekretariat@strazmiejska.bydgoszcz.pl lub listownie na adres: ul. Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz.

 

Powyższe ograniczenie obowiązywać będzie do odwołania.

 

Zgłoszenia będące w gestii Straży Miejskiej w Bydgoszczy: