Podsumowanie kontroli palenisk w 2021 roku

Opublikowano: 2022-01-05 11:42

Bydgoscy strażnicy miejscy codziennie dokonują kontroli palenisk domowych. Od 6 listopada 2019 roku w strukturach Straży Miejskiej w Bydgoszczy rozpoczęła działalność nowa komórka, której podstawowym zadaniem są kontrole palenisk. Sześcioro strażników z grupy specjalistycznej (Ekopatrol) sprawdza paleniska pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie naszego województwa od 1 września 2019 roku.

W 2021 roku, strażnicy z grupy specjalistycznej podczas 1 775 przeprowadzonych kontroli ujawnili 368 przypadków spalania odpadów, głównie pociętych płyt meblowych, ram okiennych, drzwi i ościeżnic. Zdecydowana większość interwencji została zakończona nałożeniem mandatów na sprawców wykroczeń – łącznie 347 mandatów na kwotę 55 100 zł. Ponadto strażnicy skierowali 21 wniosków o ukaranie do sądu.

Przedmiotowe kontrole prowadzone były także pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzonych zostało 520 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie spalania drewna o wilgotności przekraczającej 20%, braku świadectwa jakości paliw stałych, a także braku dokumentacji technicznej pieca. W 439 przypadkach strażnicy poprzestali na udzieleniu pouczenia. Ponadto nałożyli 77 mandatów na łączną kwotę 8 400 zł. Skierowane zostały także 4 wnioski o ukaranie do sądu. Podczas interwencji pomiary dokonane higrometrem wskazywały niekiedy wartości przekraczające skalę pomiarową ustawioną przez producenta na poziomie 60% wilgotności.

W ubiegłym roku najwięcej nieprawidłowości w zakresie spalania odpadów i nieprzestrzegania tzw. uchwały antysmogowej, strażnicy stwierdzili w budynkach wielolokalowych, położonych na terenie szeroko rozumianego Śródmieścia oraz Fordonu. Uchybienia ujawnione zostały także u blisko 30 przedsiębiorców. Podczas tych kontroli ujawniono poważne nieprawidłowości polegające na spalaniu odpadów niebezpiecznych w postaci „przepracowanych” olejów silnikowych lub transformatorowych, zużytych filtrów, zaolejonych szmat, itp. W dwóch przypadkach nadal trwają czynności wyjaśniające z uwagi na złożoność sprawy oraz dużą ilość spalanych odpadów niebezpiecznych (m.in. zbiornik ze zużytym olejem o pojemności 1 000 litrów).

Poniżej zdjęcia wykonane przez strażników z grupy specjalistycznej podczas interwencji przeprowadzonych w 2021 roku.