XI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region”

Opublikowano: 2022-12-15 14:14

W czwartek 15 grudnia br. profilaktycy z bydgoskiej Straży Miejskiej przeprowadzili pierwszy z trzech etapów XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczny i przyjazny region.”

Olimpiada jest realizowana w ramach projektu „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze 2.0”, który został dofinansowany przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Konkurs skierowany do młodzieży szkół średnich z Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zorganizowany został m.in. przez Straż Miejską w Bydgoszczy. Patronat nad olimpiadą objęli prezydenci i burmistrzowie miast, reprezentowani przez straże miejskie organizujące olimpiadę oraz Wojewoda Kujawsko – Pomorski, a także Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Przedmiotowa olimpiada jest doskonałym sprawdzianem dla młodych mieszkańców naszego regionu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie publicznym. Ma również pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Realizacja przedsięwzięcia, poprzez udział młodzieży, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bydgoszczy.

W pierwszym etapie olimpiady wzięło udział 117 uczniów z Bydgoszczy.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z pierwszego etapu olimpiady.