Zmiany w funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Opublikowano: 2022-01-09 13:06, Numer artykułu: 47544

Zgodnie z ponownym Zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 stycznia 2022 roku, wydanego na podstawie art. 9 ust. 5a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1763), od dnia 9 stycznia 2022 roku straże gminne / miejskie w naszym województwie, w tym Straż Miejska w Bydgoszczy, zostaną użyte do wspólnych zadań z Policją w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o strażach gminnych, a w szczególności:

  • dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • organizacja wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  • prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski powyższe zarządzenie wprowadził na okres 30 dni.

 

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy mieszkańców, że obecnie realizowane są głównie zgłoszenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Natomiast pozostałe działania wykonywane są w miarę możliwości w ramach posiadanych sił i środków. W związku z tym prosimy bydgoszczan o wyrozumiałość.