Program „Bezpieczna Kobieta”

Program adresowany jest do kobiet chcących nabyć wiedzę i umiejętności pozwalające na bezpieczne i sprawne podjęcie interwencji w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia, a także skutecznego odparcia ataku napastnika. Program realizowany jest wspólne z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy. Głównym założeniem programu było wytrenowanie u kobiet zachowań obronnych przed wszelkimi formami przemocy. Program składa się z dwóch części. Pierwszą częścią są zajęcia teoretyczne, na których omawiane są zagadnienia dotyczące obrony koniecznej oraz prewencji kryminalnej. W tej części prowadzone są również zajęcia z psychologii. W drugiej zaś części odbywają się zajęcia praktyczne na sali treningowej. Prowadzone zajęcia pozwalają rozwijać ideę samoobrony i posiąść umiejętność pokonywania lęku przed napastnikiem. Po egzaminie końcowym  uczestniczki otrzymują dyplom ukończenia szkolenia. Zajęcia prowadzone są przez bydgoskich strażników miejskich, policjantów z KMP w Bydgoszczy oraz Maltańską Służbę Medyczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz