Akcja „Pachnąca Wiosna”

Akcja „Pachnąca wiosna” realizowana jest wspólnie z Radami Osiedla, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Schroniskiem dla Zwierząt. Celem jest przypomnienie właścicielom zwierząt ich obowiązków sprzątania odchodów po psach. Podjęte działania mają charakter informacyjno – edukacyjny.Akcja jest skierowana do mieszkańców Bydgoszczy i ma za zadanie uświadomienie właścicielom psów, że psie odchody to nie tylko brud i brak estetyki miejsc przebywania człowieka, lecz także stanowi to poważne zagrożenie chorobami odzwierzęcymi. W trakcie akcji wręczamy mieszkańcom ulotki oraz informujemy o konsekwencjach niestosowania się do obowiązujących przepisów, które obowiązują przez cały rok!
 

 UCHWAŁA NR XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy, wprowadziła na terenie naszego miasta następujące uregulowania:


"Utrzymujący zwierzęta domowe, zobowiązani są do podjęcia środków chroniących inne osoby przed zagrożeniem lub uciążliwością powodowanymi przez zwierzęta, w szczególności poprzez:

1) wyprowadzanie zwierząt domowych na zewnątrz nieruchomości utrzymującego zwierzęta domowe, na uwięzi lub w transporterze, a zwierząt wykazujących agresję dodatkowo w kagańcu;
2) zwalnianie zwierzęcia domowego z uwięzi wyłącznie, gdy zwierzę jest oznakowane lub zaopatrzone w oznakowaną obrożę, umożliwiające identyfikację utrzymującego to zwierzę domowe, pod warunkiem, że utrzymujący zwierzę sprawuje nad nim kontrolę;
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących;

4) pozostawianie zwierzęcia domowego bez bezpośredniego dozoru, na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku, wyłącznie na uwięzi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo tego zwierzęcia oraz ludzi i ich mienia."

 

 Nieuprzątnięcie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy może zakończyć się mandatem w wysokości aż do 500zł.!

 

 

 

Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz