Przyjmowanie i załatwianie spraw

Interwencje przyjmowane są przez całą dobę pod bezpłatny nr alarmowy 986. Sprawy niewymagające natychmiastowych działań ze strony Straży, zgłaszać można pod inne wskazane numery telefoniczne poszczególnych komórek organizacyjnych naszej jednostki, jak również pocztą elektroniczną przy użyciu formularza zgłoszeń. LINK


Godziny pracy naszej jednostki:

 

  • Funkcjonariusze SM pełnią służbę patrolowo – interwencyjną na ulicach Bydgoszczy całodobowo, przez 7 dni w tygodniu .
  • Godziny pracy w Komendzie Straży (główna siedziba) przy ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy: codziennie w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 15:00 (wtorki do godz. 16:00 piątki do 14:00).
  • Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
    • Komendant (Zastępca Komendanta) Straży Miejskiej w Bydgoszczy, w każdy wtorek w godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Komendy Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
    • Pracownicy Referatu Kontroli i Analiz, codziennie w godzinach pracy Komendy Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.
Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz