25 lat Straży Miejskiej w Bydgoszczy

Fotorelacja z obchodów 25-lecia Straży Miejskiej w Bydgoszczy


więcej »


„Rada Miejska Bydgoszczy uchwala co następuje:

Uznać za celowe utworzenie Straży Miejskiej jako umundurowanej formacji przeznaczonej do wspierania organów powołanych do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego działającej na terenie Bydgoszczy.”

 

UCHWAŁA NR X (83) 90 RADY MIEJSKIEJ BYDGOSZCZY z dnia 20 grudnia 1990 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Bydgoszczy.

 

 

„Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U. Nr 30 poz. 179) uwzględniając Uchwałę Nr X/83/90 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 1990 roku w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Bydgoszczy oraz po rozpoczęciu rokowań z Ministrem Spraw Wewnętrznych, zarządzam, co następuje:

Przystąpić z dniem 20.02.1991 roku do organizowania Straży Miejskiej Bydgoszczy.”

 

Zarządzenie Nr 2/91 Prezydenta Bydgoszczy z dnia 14 lutego 1991 roku w sprawie organizowania Straży Miejskiej Bydgoszczy.


Statystyki dnia
16.05.2021
Zgłoszenia mieszkańców 60
Interwencje wobec osób bezdomnych4
Zgłoszenia z wideomonitoringu2
Interwencje dotyczące bezpańskich zwierząt1
Jesteś naszym 1045949 gościem

Komenda Straży Miejskiej Bydgoszcz, ul Leśna 12, 85-676 Bydgoszcz

telefon alarmowy 986


Deklaracja dostępności

Straż Miejska Bydgoszcz