„Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły 2022”

Opublikowano: 2022-09-27 15:37

Straż Miejska i Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych przygotowały i przeprowadziły akcję profilaktyczną pod nazwą „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły 2022”. Akcja skierowana była do uczniów klas 0 – III  szkół podstawowych i przedszkoli z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Nadrzędnym celem tych przedsięwzięć jest edukacja dzieci m.in. w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły, kontaktu z nieznanymi osobami oraz zwierzętami, właściwego powiadamiania służb ratunkowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i inne aspekty bezpieczeństwa najmłodszych.

Do współpracy przy realizacji akcji włączyły się służby mundurowe z naszego regionu oraz organizacje zajmujące się profilaktyką społeczną tj.: Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Krajowa Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,  Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy, Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy.

W tym roku „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły 2022” trwała przez trzy dni. We wtorek 20 września br. nastąpiła inauguracja akcji, a po niej spotkania profilaktyczne na terenie Miasteczka Rowerowego LPKiW „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Te kontynuowane były przez dwa kolejne dni. W akcję codziennie zaangażowanych było około 30 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych wymienionych wyżej instytucji. Jak co roku stoiska profilaktyczne odwiedziło około tysiąca uczniów z Bydgoszczy i powiatu.