Akademia Bezpieczeństwa Seniora

Opublikowano: 2022-11-17 09:45

W środę 16 listopada br. w Pałacu Młodzieży Straż Miejska w Bydgoszczy, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz partnerzy, zrealizowali akcję profilaktyczną Akademia Bezpieczeństwa Seniora. Została ona skierowana do zorganizowanych grup seniorów z Bydgoszczy.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia była edukacja osób starszych w zakresie ich bezpieczeństwa, widzianego z perspektywy oraz kompetencji służb publicznych i organizacji pozarządowych, które mają w swoich zadaniach zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

W akademii wzięło udział około 150 seniorów. Profilaktyka realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy nich to edukacja prowadzona metodą warsztatową w małych grupach. Następnie odbyła się debata społeczna pod hasłem „Stop dla oszustów – POROZMAWIAJMY JAK USTRZEC SENIORÓW PRZED OSZUSTAMI”.

Wszyscy seniorzy otrzymali słodki poczęstunek, a na zakończenie każdy z nich został zaopatrzony przez strażników miejskich w elementy odblaskowe.

Tematy zajęć profilaktycznych w trakcie warsztatów:

- Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy – „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,

- Straż Miejska w Bydgoszczy – „Czyste powietrze, smog”,

- Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – „Oszustwa internetowe”,

- Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy – „Bezpieczeństwo na kolei”,

- Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy – „Czad i inne zagrożenia przeciwpożarowe”,

- Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy – „Bagaże i odprawy na lotniskach i przejściach granicznych”,

- Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – „Bezpieczeństwo podróżujących”,

- Maltańska Służba Medyczna Oddział Bydgoszcz – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,

- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – „Uzależnienia i przemoc – czy senior jest bezpieczny”,

- Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – „Społeczne i medyczne skutki urazu rdzenia kręgowego, będącego konsekwencją zdarzenia w ruchu drogowym”.