Meble w piecu

Opublikowano: 2022-11-02 12:34

W środę 5 października br. około godz. 15:50 patrol Straży Miejskiej zauważył duże zadymienie wydobywające się z komina jednej z posesji na osiedlu Kapuściska. Przy oknach budynku leżały duże ilości odpadów – starych mebli, co mogło wskazywać, że prawdopodobne były one spalane w tym mieszkaniu. Podczas podjętej interwencji lokator okazał piec kaflowy, który był rozpalony. W palenisku spalane było różnego rodzaju drewno. Natomiast w popielniku strażnicy stwierdzili liczne ślady spalonych odpadów komunalnych, tj. laminat z mebli oraz częściowo stopiony metal. Mężczyzna oświadczył, że spala tylko czyste drewno i nie przyznał się do termicznego przekształcania odpadów w piecu. W związku z powyższym funkcjonariusze pobrali próbkę popiołu do analizy. Ponadto przy piecu znajdowała się skrzynka z drewnem, w której znajdowały się ścinki płyt meblowych oraz płyt OSB. Z uwagi na fakt, iż mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy przyjęcia mandatu, został poinformowany o skierowaniu wobec niego wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Pod koniec października br. do Straży Miejskiej wpłynęła ekspertyza w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego. Wykazała ona, że w badanej próbce znajdowały się gwoździe, stopy metali, tworzywo sztuczne oraz elementy elektroniki. Zatem w sposób jednoznaczny stwierdzone zostało spalanie odpadów. W związku z tym we wniosku o ukaranie do sądu, oprócz nałożenia grzywny za popełnione wykroczenie, Straż Miejska dodatkowo domagać się będzie zasądzenia zwrotu kosztów wykonanej ekspertyzy laboratoryjnej w kwocie 602,70 zł.

W październiku br., strażnicy z Eko Patrolu podczas 110 przeprowadzonych kontroli ujawnili 31 przypadków spalania odpadów, głównie pociętych płyt meblowych, ram okiennych, drzwi i ościeżnic. Poza opisaną wyżej sytuacją, wszystkie pozostałe interwencje zostały zakończone nałożeniem mandatów na sprawców wykroczeń (łącznie 30 mandatów). Kontrole prowadzone były także pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzonych zostało 10 nieprawidłowości. Wszystkie dotyczyły spalania drewna o wilgotności przekraczającej 20%. W 6 przypadkach strażnicy poprzestali na udzieleniu pouczenia, a 4 interwencje zostały zakończone nałożeniem mandatów.