„Bezpieczny i przyjazny region” – etap I

Opublikowano: 2023-12-18 13:49

W czwartek 14 grudnia br. Straż Miejska w Bydgoszczy przeprowadziła pierwszy z trzech etapów XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region.” Jej uczestnicy pisali test w auli budynku Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 74. Olimpiada zorganizowana została dla młodzieży szkół średnich z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Patronat nad nią objęli prezydenci i burmistrzowie miast, reprezentowani przez straże miejskie organizujące olimpiadę, a także Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rektor Uniwersytetu WSB Merito w Bydgoszczy.

W całym województwie swój udział w olimpiadzie zadeklarowało łącznie 740 uczniów, w tym 187 osób z Bydgoszczy.

Przedmiotowa olimpiada jest doskonałym sprawdzianem wiedzy młodych mieszkańców naszego regionu z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Ma również pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z pierwszego etapu olimpiady.