Przyjmowanie i załatwianie spraw

Interwencje przyjmowane są przez całą dobę pod bezpłatny nr alarmowy 986.

 

Godziny pracy naszej jednostki:

  • funkcjonariusze SM pełnią całodobową służbę patrolowo – inetrwencyjną 7 dni w tygodniu na ulicach miasta Bydgoszczy,
  • godziny pracy w Komendzie Straży (główna siedziba) przy ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy: codziennie w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 15:00 (wtorki do godz.16:00, piątki do godz. 14:00).

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

  • Komendant (Zastępca Komendanta) Straży Miejskiej w Bydgoszczy, w każdy wtorek w godz. 10:00 – 16:00 w siedzibie Komendy Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12,
  • pracownicy Zespołu Kontroli i Analiz, codziennie w godzinach pracy Komendy Straży Miejskiej w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 12.