Co powinien zrobić kierowca, aby odzyskać swój pojazd, który został odholowany przez Straż Miejską?

Po uzyskaniu informacji o usunięciu pojazdu, należy zgłosić się w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Leśnej 12 w Bydgoszczy. Tylko tam można otrzymać zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, ktory został usunięty na podstawie dyspozycji Straży. Zezwolenie wydawane jest osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe). W siedzibie SM zostanie też przeprowadzone postępowanie w sprawie wykroczenia popełnionego przez kierowcę. Jego efektem może być pouczenie, mandat karny lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dopiero po tym można udać się na wskazany parking, celem odebrania swojego pojazdu.

 

Mandat nie jest niestety jedynym wydatkiem, na który naraża się kierowca pojazdu usuniętego z drogi. Zobowiązany jest on bowiem do pokrycia kosztów związanych z czynnościami holowania oraz z postojem pojazdu na parkingu strzeżonym. Stawki opłat są corocznie ustalane przez Radę Miasta Bydgoszczy w drodze uchwały.

 

Opłaty można uregulować na parkingu, jednak pod warunkiem posiadania karty płatniczej. Na parkingu nie przyjmuje się bowiem gotówki.