Kontrole palenisk w listopadzie br.

Opublikowano: 2021-12-02 14:44

W czwartek 25 listopada br. strażnicy miejscy z Ekopatrolu dokonali kontroli paleniska w jednym z warsztatów, położonym w pobliżu Kanału Bydgoskiego. Na miejscu okazało się, że właściciel spalał w piecu duże ilości odpadów. Wewnątrz pieca municypalni znaleźli m.in. puszki po rybach, słoiki popękane od żaru, kable elektryczne, zużyte filtry, plastikowe opakowania, itp. Za spalanie odpadów sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Dodatkowo okazało się, że właściciel warsztatu nie posiadał dokumentacji technicznej pieca, co stanowi naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej. Za to wykroczenie strażnicy nałożyli kolejny mandat w wysokości 100 zł. Ponadto nieruchomość, na której znajdował się warsztat nie była wyposażona w pojemniki na odpady, gdyż właściciel nie złożył deklaracji na wywóz nieczystości stałych, czym popełnił kolejne wykroczenie. W związku z tym został on ukarany kolejnym mandatem w wysokości 500 zł. Ponadto sprawa została przekazana do dalszego prowadzenia do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi i będzie prowadzona w kierunku naliczenia zaległych opłat związanych z gospodarowaniem odpadami.

W listopadzie br. strażnicy z Ekopatrolu przeprowadzili łącznie 238 kontroli palenisk, podczas których ujawnili 64 przypadki spalania odpadów. Sprawcy tych wykroczeń zostali ukarani 64 mandatami na łączną kwotę 10 300 zł. Przedmiotowe kontrole prowadzone były także pod kątem przepisów tzw. uchwały antysmogowej. W tym zakresie stwierdzone zostały 43 nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie braku dokumentacji technicznej pieca oraz braku świadectwa jakości paliw stałych, a także spalania drewna o wilgotności przekraczającej 20%. W październiku br. za naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej strażnicy udzielili 29 pouczeń oraz nałożyli 14 mandatów na łączną kwotę 1 500 zł.

Krótki film z interwencji: https://www.youtube.com/watch?v=OOfBwTX3Mjw