„Na ulicach miasta”

Opublikowano: 2024-04-15 14:18

Od miesiąca kwietnia 2024 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oraz Straż Miejska w Bydgoszczy, rozpoczęli wspólną realizację nowego projektu socjalnego „Na ulicach miasta”. Naszym zadaniem jest dotarcie do jak największej liczby osób bezdomnych – przebywających w przestrzeni publicznej, z rzetelną informacją, gotową propozycją pomocową oraz wsparciem emocjonalnym, którego każda osoba będąca w kryzysie niewątpliwie wymaga! Jak wskazują dane statystyczne, pochodzące z badań liczby osób bezdomnych – edycja 2024, na terenie Miasta Bydgoszczy przebywa około 317 osób bezdomnych, wśród których jest: 85 kobiet, 233 mężczyzn oraz 4 dzieci. Około 40 osób migruje w przestrzeni publicznej, poza różnego typu placówkami.

Z uwagi na fakt, iż wieloaspektowość i dynamika zjawiska bezdomności wymaga ciągłych poszukiwań w zakresie innowacyjnych rozwiązań, które realnie przyczyniłyby się do zmniejszenia problemu, jakim jest stan braku stałego miejsca pobytu, obecne działania będą realizowane metodą STREETWORKINGU. To innowacyjna metoda pracy, dająca osobie bezdomnej szansę przejęcia steru nad własnym życiem. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej nr 6 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz ze strażnikami miejskimi, podczas wspólnych patroli będą odwiedzać miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Działania te mają na celu uświadamianie, informowanie, a w razie potrzeby dostarczanie podstawowych środków do życia, takich jak: żywność, artykuły higieniczne, czy odzież.

Reasumując:

  1. Czas realizacji: od kwietnia do grudnia 2024 roku.
  2. Cel projektu: zwiększenie świadomości osób bezdomnych w zakresie przysługujących im praw, możliwości oraz rozwiązań w kryzysie.
  3. Sposób działania: pomoc doraźna, działania motywujące i aktywizujące podczas bezpośrednich wizyt w miejscach przebywania osób bezdomnych.
  4. Nasze zasoby to: aktywni wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 60, Fundacja „Inkubator Społeczny”, Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim.

Pierwszy wspólny patrol odbył się 9 kwietnia w godzinach popołudniowych. Pracownicy socjalni i strażnicy miejscy odwiedzili wówczas miejsca przebywania osób bezdomnych w rejonie osiedli: Kapuściska, Wyżyny, Glinki, Wzgórze Wolności i Łęgnowo. Podczas przedmiotowych działań udało się dotrzeć do czterech osób bezdomnych.