„Spotkanie z bezpieczeństwem – zagrożenia w cyberprzestrzeni”

Opublikowano: 2023-03-07 15:14

We wtorek 7 marca 2023 roku Straż Miejska, Policja i Żandarmeria Wojskowa zainaugurowali comiesięczne akcje profilaktyczne pod nazwą „Spotkania z bezpieczeństwem”. Pierwsze zajęcia poświęcone zostały zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Uczestnikami spotkania byli seniorzy funkcjonujący na co dzień w Kujawsko–Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Prowadzący przekazali im wiedzę na temat m.in. form przestępstw popełnianych przez telefon lub internet, dokonywania zakupów przez internet, konieczności zachowania ostrożności przy przekazywaniu danych przez telefon lub internet, sposobu postępowania w przypadku otrzymania podejrzanych SMS-ów, a także konieczności stosowania zabezpieczeń na komputerach oraz skrzynkach mailowych.

 Cały cykl „Spotkań z bezpieczeństwem” skierowany jest do zorganizowanych grup seniorów z Bydgoszczy, a jego nadrzędnym celem jest edukacja tych osób w zakresie ich bezpieczeństwa, widzianego z perspektywy i kompetencji służb publicznych oraz organizacji pozarządowych, działających w zakresie  szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z pierwszego „Spotkania z bezpieczeństwem”, które zostało poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni.