Szkolenia z pierwszej pomocy

Opublikowano: 2024-01-19 13:28

W styczniu br. bydgoscy strażnicy miejscy biorą udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ma ono na celu utrwalenie dotychczas posiadanych umiejętności. Podczas pełnienia służby zdarzają się sytuacje, podczas których strażnicy interweniują wobec osób znajdujących się w stanie zagrażającym ich zdrowiu lub życiu. Wówczas niezbędnym działaniem jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego. Prawidłowo udzielona pomoc w takiej sytuacji często może uratować życie. Pomimo tego, iż każdy strażnik miejski posiada odpowiednie przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy, podzieleni na małe grupy funkcjonariusze doskonalą i utrwalają swoją wiedzę w tym zakresie. Odbywające się w styczniu br. szkolenia obejmują zarówno teorię, jak i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów. Zajęcia odbywają się w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Pierwsze szkolenia już za nami.