„Wakacyjne Place Zabaw”

Opublikowano: 2023-07-26 14:31

W okresie wakacji strażnicy miejscy oraz pracownicy Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, dbają o bezpieczeństwo bydgoskich dzieci na placach zabaw. Poprzez częste kontrole prewencyjne, zapewniamy wszystkim uczestnikom spokojną i bezpieczną zabawę. Na placach zabaw współuczestniczymy również w organizowaniu konkursów i zabaw dla dzieci, w czasie których uczymy jak zachowywać się bezpiecznie nad wodą oraz w innych miejscach spędzania wolnego czasu podczas wakacji. Na zakończenie wspólnej zabawy dzieci otrzymują od nas różnego rodzaju elementy odblaskowe oraz kolorowanki uczące przestrzegania przepisów ruchu drogowego.