Warto po sobie sprzątać

Opublikowano: 2023-09-29 13:46

Dzięki zapisowi z fotopułapek, od lipca 2022 roku Straż Miejska w Bydgoszczy ustaliła i ukarała ponad 20 osób, które zanieczyściły miejsca publiczne. W zdecydowanej większości sprawcy uprzątnęli pozostawione przez siebie odpady i zostali ukarani najwyższym mandatem, jaki w tym przypadku przewidują przepisy, tj. 500 zł. Jednak w trzech przypadkach osoby zaśmiecające miejsca publiczne nie posprzątały nieczystości. W związku z tym wobec nich zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu. W powyższych sprawach wyroki nakazowe wydał już Sąd Rejonowy w Bydgoszczy. Grzywny nałożone na sprawców przez sąd okazały się wyższe od mandatów, które mogli oni dostać od strażników, gdyby po sobie posprzątali. Sąd wymierzył odpowiednio grzywny w wysokości 600 zł (plus opłaty sądowe w łącznej wysokości 130 zł), 800 zł (plus opłaty 150 zł) oraz 3 000 zł (plus opłaty 370 zł).