Weekend z profilaktyką i Ekopatrolem

Opublikowano: 2023-05-22 13:29

W ramach projektu „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze 2.0”, dofinansowanego przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w piątek 19 maja i sobotę 20 maja br. rozstrzygnięte zostały dwa konkursy plastyczne. Miały one na celu poprawienie bezpieczeństwa na drogach w okresie wakacji letnich. Pierwszy z nich odbył się w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy, a drugi w Szkole Podstawowej nr 16 w Bydgoszczy. Laureaci konkursów zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Straż Miejską. Dodatkowo SP 16 odbył się festyn sportowy, w trakcie którego propagowaliśmy zdrową i bezpieczną formę wypoczynku letniego.

Natomiast w niedzielę 21 maja br. na terenie Parku Harcerstwa Bydgoskiego przy ul. Modrzewiowej odbył się coroczny Festyn Rodzinny dla mieszkańców Osiedla Leśnego pod hasłem „Integrujemy się i Poznajemy Nawzajem”. W imprezie uczestniczyło około 500 mieszkańców oraz strażnicy miejscy z Ekopatrolu. Funkcjonariusze naszej formacji podczas festynu zorganizowali punkt informacyjno – edukacyjny oraz konkursy dla dzieci i dorosłych uczestników na tematy związane z ekologią oraz bezpieczeństwem dzieci w czasie trwania wakacji. Dodatkowo strażnicy zaprezentowali sprzęt specjalistyczny, który jest używany w trakcie kontroli palenisk. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, odwiedziło je około 150 osób, a na najmłodszych uczestników konkursów czekały nagrody w postaci drobnych upominków oraz możliwość zajęcia miejsca kierowcy w pojeździe Ekopatrolu.