Weryfikacje wniosków o przyznanie dodatków węglowych

Opublikowano: 2023-02-24 11:00

Bydgoscy strażnicy miejscy pod koniec ubiegłego roku otrzymali do realizacji nowe zadanie, które polegało na weryfikacji prawidłowości złożonych wniosków o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Funkcjonariusze z Ekopatrolu, wspomagani przez innych strażników, prowadzili kontrole w okresie od 23 listopada 2022 roku do 22 lutego 2023 roku. Na wniosek Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, strażnicy miejscy odwiedzili i zweryfikowali 1 396 nieruchomości. Przy okazji municypalni pozyskali 34 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przy okazji weryfikacji prawidłowości wniosków o przyznanie dodatku węglowego, strażnicy ujawnili 21 przypadków spalania odpadów. W związku z tym nałożyli 21 mandatów oraz dodatkowo 1 mandat za naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej. Ponadto powyższe kontrole wykazały, że w około 20% sprawdzonych posesji głównym źródłem ciepła nie były piece węglowe. Niektórzy właściciele zmieniali bowiem swój wcześniejszy wpis do CEEB już po wejściu w życie ustawy o dodatku węglowym. Zdarzały się także przypadki, że wnioski o dodatek węglowy zostały złożone ze wskazaniem adresu, gdzie znajdowały się nieużytkowane pustostany lub gdzie wnioskodawcy nie zamieszkiwali już od kilkunastu lat! Podczas niektórych kontroli okazało się również, że piece węglowe zostały zlikwidowane kilka lub kilkanaście lat temu, a podstawowym źródłem ciepła były kotły zasilane gazem. Wszystkie informacje pozyskane przez strażników w trakcie weryfikacji zostały przekazane do Wydziału Świadczeń Rodzinnych.

W marcu strażnicy z Ekopatrolu realizować będą kolejne kontrole. Tym razem weryfikacji podlegać będzie prawidłowość złożonych wniosków o przyznanie dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Kontrole będą zatem miały miejsce w nieruchomościach, w których właściciele wskazali we wpisie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków piece zasilane energią elektryczną lub pompy ciepła, jako podstawowe źródło ciepła. W powyższym zakresie zrealizowanych zostanie ponad 200 kontroli.